Cookiebeleid

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Met cookies kan een website onder meer informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn computer opslaan en opvragen, en afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw computer gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen. De browser van de gebruiker bewaart cookies alleen tijdens de huidige sessie op de harde schijf, waardoor ze weinig geheugenruimte innemen en de computer niet beschadigen. Cookies bevatten geen specifieke persoonlijke informatie, en de meeste cookies worden aan het eind van de browsersessie van de harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies).

De meeste browsers accepteren standaard cookies en kunnen, onafhankelijk daarvan, tijdelijke of opgeslagen cookies toestaan of verhinderen in de beveiligingsinstellingen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming (door het activeren van cookies in uw browser) zullen cookies de opgeslagen gegevens niet in verband brengen met uw persoonlijke gegevens die u bij de registratie of aankoop hebt verstrekt.

  • Welke cookies gebruikt deze website?
  • Technische cookies: Dit zijn cookies die de gebruiker in staat stellen op een website, platform of applicatie te surfen en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die daarop beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het regelen van verkeer en datacommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang tot delen met beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het doen van de aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, het gebruiken van beveiligingselementen tijdens het surfen, het opslaan van inhoud voor het verzenden van video’s of geluid of het delen van inhoud via sociale netwerken.
  • Personalisatiecookies: Deze cookies bieden de gebruiker toegang tot de dienst met bepaalde algemene eigenschappen die vooraf zijn vastgelegd op basis van een aantal criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst, de regionale configuratie van waar uit toegang wordt verkregen tot de dienst, enz.
  • Analysecookies: Dit zijn cookies die door ons of door derden worden verwerkt en die ons in staat stellen het aantal gebruikers te berekenen en aldus het gebruik dat de gebruikers van de aangeboden dienst maken, te berekenen en statistisch te analyseren. Daartoe wordt uw gebruik van onze website geanalyseerd, zodat wij ons aanbod van producten of diensten kunnen verbeteren.
  • Reclamecookies: Dit zijn cookies die, door ons of door derden zijn verwerkt, en ons in staat stellen het aanbod van advertentieruimte op de website zo goed mogelijk te beheren, waarbij de inhoud van de advertentie wordt aangepast aan de inhoud van de aangevraagde dienst of aan het gebruik dat u van onze website maakt. Daarvoor kunnen wij uw surfgedrag op internet analyseren en u reclame tonen die verband houdt met uw surfprofiel.
  • Gedragsgerichte advertentiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om op een zo efficiënt mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit de gewenste dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker, die wordt verkregen door voortdurende observatie van zijn surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan reclame te tonen.


De website van MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. mag gebruik maken van diensten van derden die informatie verzamelen voor statistische doeleinden, voor het gebruik van de website door de gebruiker en voor het verlenen van andere diensten met betrekking tot de activiteit van de website en andere internetdiensten.

Deze website maakt met name gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. 

Om deze diensten te kunnen leveren, maken zij gebruik van cookies waarmee informatie wordt verzameld, waaronder het IP-adres van de gebruiker, die door Google wordt verzonden, verwerkt en opgeslagen onder de voorwaarden die op de website Google.com worden beschreven. Met inclusief de mogelijke overdracht van zulke informatie aan derden omwille van wettelijke vereisten of wanneer deze derden de informatie verwerken in naam van Google.

Door deze Site te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de verwerking van de verzamelde informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. En erkent tevens de mogelijkheid om de verwerking van dergelijke gegevens of informatie te weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door in uw browser de daartoe geëigende instellingen te kiezen. Deze optie om cookies in uw browser te blokkeren kan er echter toe leiden dat u niet alle functionaliteiten van de Website volledig kunt benutten.

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de browseropties op uw computer te configureren:


Alles in verband met Google-cookies, zowel analytische als reclamecookies, alsook het beheer en de configuratie ervan kan worden geraadpleegd op: