Wettelijke mededeling

Deze site, waarvan de eigenaar MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. is met NIF: B-53623534, gevestigd in C/ PINTOR APARICIO Nº 35, 2º DRCH, C.P- 03003- ALICANTE, telefoon +34 965-92.90.13 en e-mail: vicenbueno@martinezterceroasesores.es

Handelsregister: Alicante
Volume: 2492
Bladzijde: A-67856
Factuur: 8
Sectie:

Het ontwerp van de site en de bijbehorende broncodes, evenals de logo’s, merken en andere onderscheidende tekens die erop voorkomen, zijn eigendom van MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. en worden beschermd door de bijbehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden van waaruit toegang tot de site kan worden verkregen. MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. is ook niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden waarnaar vanaf deze site kan worden gelinkt of verwezen. MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website, om de informatie up-to-date te houden, de gepubliceerde inhoud of het ontwerp van de site toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. is niet aansprakelijk voor het gebruik dat derden maken van de op de website gepubliceerde informatie, noch voor enige geleden schade of economische verliezen die, direct of indirect, economische, materiële of dataschade veroorzaken of kunnen veroorzaken, als gevolg van het gebruik van deze informatie.

De gehele of gedeeltelijke overname van de op de website  gepubliceerde inhoud is verboden, met uitzondering van de inhoud die wordt beschouwd als open gegevens in het Elektronisch Hoofdkwartier, gepubliceerd overeenkomstig de bepalingen van Koninklijk Besluit 1495/2011, van 24 oktober.

In geval van een geschil of een conflict over de interpretatie van de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving, alsmede in geval van een vraag over de diensten van deze website, is de Spaanse wet van toepassing